paulapietrzak.pl

Szkolenia BHP

Czym są i czym się różnią wstępne i okresowe szkolenia BHP?

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch etapów. Instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Poruszane w trakcie niego są ogólne informacje na temat zasad i norm zapewniających bezpieczeństwo i zachowanie higieny w miejscu zatrudnienia. Drugi etap to normy i procedury, których należy bezwzględnie przestrzegać na określonym stanowisku pracy. Często operatorzy na przykład maszyn w zakładach produkcyjnych muszą zwracać uwagę na detale, których nie ma na innych stanowiskach. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdami. Każde stanowisko pracy ma swoją własną specyfikę i wynikające z niej zagrożenia.

Wstępny instruktaż BHP jest zatem przygotowaniem do podjęcia pracy ze świadomością wynikających z niej zagrożeń. Z kolei okresowe szkolenia BHP dotyczą pracowników już zatrudnionych. Osoby, które powinny przejść szkolenia okresowe to pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, a także pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi, pracownicy służby BHP oraz tacy, których miejsce zatrudnienia naraża na duże czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Pierwsze okresowe szkolenie w przypadku pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku powinno odbyć się w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy w danej firmie. Jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą, okres ten wynosi 6 miesięcy.